Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Školská, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Two bedroom apartment, Sale, Zlaté Moravce

Listing summary

1
7
3 a pol
personal property
fully re-made
active
yes
yes
4 m²
yes
yes
outdoor
partly furnished
yes
no
plastic
north east

Property location

Školská, Zlaté Moravce, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Zlaté Moravce
 • City Zlaté Moravce
 • Street Školská
 • Type Two bedroom apartment
 • Property type Sale
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.