Houses and buildings

Sale Family house, Family house, Nitra, Slovakia

Nitra

Sale Family house, Family house, Višňová, Nitra, Slovakia

Višňová, Lužianky

Sale Family house, Nitra, Slovakia

Lužianky

Sale Family house, Family house, Nitra, Slovakia

Lužianky

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.