Development projects

RED OAK Golf rezort Nitra

RED OAK Golf rezort Nitra

News:

NOVA NITRA

NOVA NITRA

News:

PANORAMA

PANORAMA

News:

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.