Two bedroom apartment, Sale, Nitra, Slovakia

Two bedroom apartment, Sale, v Nitre

Listing summary

active

Property location

Nitra, Slovakia

  • Country Slovakia
  • Region Nitriansky
  • District Nitra
  • City Nitra
  • Type Two bedroom apartment
  • Property type Sale
  • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.