Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia

 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia
 • Two bedroom apartment, Centrum, Sale, Nitra, Slovakia

Two bedroom apartment, Sale, Nitra

Listing summary

1
4
3
73 m²
personal property
fully re-made
active
separable
yes
optics
yes
yes
yes
yes
yes
rack
furnished
yes
G
plastic
south east

Property location

Centrum, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Centrum
 • Type Two bedroom apartment
 • Property type Sale
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.