Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Studio, Sale, Zlaté Moravce

Listing summary

5
7
1
37.88 m²
personal property
fully re-made
active
separable
yes
yes
yes
yes
public
rack
yes
no
plastic
east

Property location

Zlaté Moravce, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Zlaté Moravce
 • City Zlaté Moravce
 • Type Studio
 • Property type Sale
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.