Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia

 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia
 • Studio, Jedlíkova, Rent, Nitra, Slovakia

Studio, Rent, Nitra

Listing summary

6
7
1
36 m²
36 m²
fully re-made
active
wifi
shower
no
yes
public
furnished
yes

Property location

Jedlíkova, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Jedlíkova
 • Type Studio
 • Property type Rent
 • Contact +421905350039

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.