Studio Zlaté Moravce sale

Studio, Moravecká, Rent, Zlaté Moravce, Slovakia

Studio, Moravecká, Rent, Zlaté Moravce, Slovakia

Moravecká, Topoľčianky

Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Zlaté Moravce

Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Zlaté Moravce

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.