Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia

 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia
 • Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia

Single studio, Rent, Nitra

Listing summary

4
6
1
21 m²
21 m²
active
optics
shower
central
no
yes
private
brick
furnished
yes

Property location

Hornostavská, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Hornostavská
 • Type Single studio - New building
 • Property type Rent
 • Contact +421905350039

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.