Recreational land, Dolné Štitáre, Sale, Nitra, Slovakia

Recreational land, Sale, Nitra

Listing summary

731 m²
personal property
active
230V
no
mild slope
cart-road

Property location

Dolné Štitáre, Nitra, Slovakia

  • Country Slovakia
  • Region Nitriansky
  • District Nitra
  • City Nitra
  • Street Dolné Štitáre
  • Type Recreational land
  • Property type Sale
  • Ownership personal property
  • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.