One bedroom apartment, Kmeťova, Sale, Nitra, Slovakia

  • One bedroom apartment, Kmeťova, Sale, Nitra, Slovakia
  • One bedroom apartment, Kmeťova, Sale, Nitra, Slovakia

One bedroom apartment, Sale, Nitra

Listing summary

5
6
2
55 m²
55 m²
fully re-made
active
shower
central
3 m²
2 m²
yes
outdoor
partly furnished
plastic
south east

Property location

Kmeťova, Nitra, Slovakia

  • Country Slovakia
  • Region Nitriansky
  • District Nitra
  • City Nitra
  • Street Kmeťova
  • Type One bedroom apartment
  • Property type Sale
  • Contact +421905350039

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.