One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia

 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Klokočina, Sale, Nitra, Slovakia

One bedroom apartment, Sale, Nitra

Listing summary

personal property
active

Property location

Klokočina, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Klokočina
 • Type One bedroom apartment
 • Property type Sale
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.