One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia

 • One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Jarmočná, Rent, Nitra, Slovakia

One bedroom apartment, Rent, Nitra

Listing summary

1
2
63 m²
personal property
active
wifi
shower
yes
furnished

Property location

Jarmočná, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Jarmočná
 • Type One bedroom apartment
 • Property type Rent
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.