One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia

 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia
 • One bedroom apartment, Hornostavská, Sublease, Nitra, Slovakia

One bedroom apartment, Sublease, Nitra

Listing summary

1
5
2
44.67 m²
40.67 m²
personal property
active
separable
yes
4 m²
no
yes
public
furnished
yes
plastic
south east

Property location

Hornostavská, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Hornostavská
 • Type One bedroom apartment - New building
 • Property type Sublease
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.