One bedroom apartment Nitra rent

Sale One bedroom apartment, One bedroom apartment, Výstavná, Nitra, Sl

Výstavná, Nitra

Four bedroom apartment for rent in Nitra - close the city center, Sl

Ľudovíta Okánika, Nitra

Furnished 4 bedroom apartment - close the city center with a view of Nitra Castle for rent. The apartment is located in nice green environment, at the beginning of "Chrenová...

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.