Garage, Botanicka, Rent, Nitra, Slovakia

Garage, Rent, Nitra

Listing summary

underground
12 m²
active

Property location

Botanicka, Nitra, Slovakia

  • Country Slovakia
  • Region Nitriansky
  • District Nitra
  • City Nitra
  • Street Botanicka
  • Type Garage
  • Property type Rent
  • Contact +421905350039

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.