Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia

 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia
 • Family house, Tehelná, Sale, Nitra, Slovakia

Family house, Sale, v Nitre

Listing summary

3
5
87 m²
216 m²
360 m²
216 m²
original condition
active
yes
TV cable distribution
yes
own - natural gas
yes
2 m²
yes
partly furnished
no
yes
wood
plain
asphalt road

Property location

Tehelná, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Tehelná
 • Type Family house
 • Property type Sale
 • Contact +421905350039

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.