Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia
 • Family house, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Family house, Sale, Zlaté Moravce

Listing summary

1
5
187 m²
607 m²
personal property
partly re-made
active
separable
public water-supply
230/400V
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
brick
unfurnished
reconstructed
no
yes
plain
asphalt road

Property location

Zlaté Moravce, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Zlaté Moravce
 • City Zlaté Moravce
 • Type Family house
 • Property type Sale
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.