Studio

Studio, Moravecká, Rent, Zlaté Moravce, Slovakia

Studio, Moravecká, Rent, Zlaté Moravce, Slovakia

Moravecká, Topoľčianky

Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Zlaté Moravce

Studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Zlaté Moravce

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.