Storehouses and Workshops

Storehouses and Workshops, Bratislavská, Rent, Nitra, Slovakia

Storehouses and Workshops, Bratislavská, Rent, Nitra, Slovakia

Bratislavská, Nitra

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.