Single studio

Single studio, Rent, Zlaté Moravce, Slovakia

Zlaté Moravce

Single studio, Hornostavská, Rent, Nitra, Slovakia

Hornostavská, Nitra

Single studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Single studio, Sale, Zlaté Moravce, Slovakia

Zlaté Moravce

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.