One bedroom apartment

Sale One bedroom apartment, One bedroom apartment, Výstavná, Nitra, Sl

Výstavná, Nitra

Four bedroom apartment for rent in Nitra - close the city center, Sl

Ľudovíta Okánika, Nitra

Furnished 4 bedroom apartment - close the city center with a view of Nitra Castle for rent. The apartment is located in nice green environment, at the beginning of "Chrenová...

Sale One bedroom apartment, One bedroom apartment, Zlaté Moravce, Slov

Tekovské Nemce

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.