Land

Land – for living, Sale, Nitra, Slovakia

Land – for living, Sale, Nitra, Slovakia

Nitra

Land – for living, Sale, Nitra, Slovakia

Nitra

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.