House development

News:

Červené duby - moderné rodinné domy s dvoj-garážou

Červené duby - moderné rodinné domy s dvoj-garážou

News:

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.