2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia

 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia
 • 2-bedroom apartment for sale, Nitra, Slovakia

Two bedroom apartment, Sale, Nitra

Listing summary

5
7
3
personal property
fully re-made
active
separable
optics
yes
yes
no
yes
outdoor
rack
furnished
yes
no
plastic
south west

Property location

Partizánska, Nitra, Slovakia

 • Country Slovakia
 • Region Nitriansky
 • District Nitra
 • City Nitra
 • Street Partizánska
 • Type Two bedroom apartment
 • Property type Sale
 • Ownership personal property
 • Contact +421 903 227 326

For more information please contact

HOMIES [hou-mees]

Homie je anglický slangový termín pochádzajúci z konca 19. storočia a vychádza zo slova homeboy, čiže krajan. Krajan je váš priateľ z domova. Pozná všetky ulice a zákutia mesta lepšie ako svoju dlaň.